Menu główne

Christianapol Sp. z o.o. - ciąg dalszy...

Zarząd Krajowy Związku otrzymał odpowiedzi na interwencje kierowane do Wojewody Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie upadłości spółki Christanapol, a tym samym utraty pracy przez blisko 900 ludzi.

Więcej na temat skomplikowanej sytuacji pracowników można przeczytać m.in. w poniższych linkach

http://miedzychod.naszemiasto.pl/artykul/1712243,christianapol-sp-z-o-o-oglosil-w-poniedzialek-upadlosc,4,id,t,nk.html#skomentuj

oraz

http://miedzychod.naszemiasto.pl/artykul/1967738,christianapol-w-lowyniu-w-upadlosci-likwidacyjnej,id,t.html

 

Do obu instytucji - Ministerstwa Pracy i Urzędu Wojewódzkiego - pisaliśmy w podobnym tonie, przekazując prośbę pracowników oraz opis sytuacji.

"Działając w imieniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” zwracam się o pilną interwencję w sprawie dotyczącej pracowników firmy Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych w Łowyniu.

Jak doskonale zdaje Pan sobie sprawę, w związku z upadłością ww. Spółki, pozbawionych pracy zostaje blisko 900 osób. Poza utratą pracy, pracownicy wskutek zawiłości prawnych pozbawiani są środków im należnych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Trzy działające w Spółce organizacje związkowe podejmują szereg działań mających na celu zapewnienie ludziom pozbawionym pracy jakichkolwiek środków finansowych, jednak skutki tych działań są w żaden sposób niezadowalające.
Poniżej pozwolę sobie przytoczyć krótki opis sytuacji przekazany nam przez przedstawicieli związków zawodowych działających w Christianapol Sp. z o.o. celem głębszego naświetlenia sytuacji oraz raz jeszcze zwrócić się o interwencję w tej sprawie:

W dniu 28 stycznia br. została ogłoszona Upadłość Główna Spółki w Sądzie Handlowym MEAUX we Francji.
Syndyk Masy Upadłościowej we Francji złożył wniosek w Sądzie Polskim ( Sąd Poznań - Stare Miasto http://poznan-staremiasto.sr.gov.pl/app/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=77 ) o Upadłość Wtórną, którą ogłoszono w dniu 16.05.2013 (link w nawiasie).
Od 17 maja br. Spółką zarządza Syndyk Masy Upadłościowej Pani Beata Mikołajewicz (adwokat poch. z Gniezna). W dniu 24 maja br. wysłano wypowiedzenia o pracę dla 123 pracowników, którzy byli z różnych przyczyn nieobecni w pracy. W międzyczasie zaczęto zwalniać osoby zatrudnione na czas określony m.in. wszystkich pracowników z Sulechowa. Następna tura zwolnień, pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony (ok. 380 osób), odbyła się od 24 czerwca. Na dzień 1 sierpnia pozostaje 283 pracowników, którzy pracują do końca miesiąca. Wg Pani Syndyk, 1 września 2013 r. zakład ma być zamknięty.

Na chwilę obecną pracownicy Spółki borykają się z dwoma bardzo poważnymi problemami natury finansowej:
1. Sąd Poznań Stare Miasto w dniu 19.06.2013 (+ 14 dni na uprawomocnienie się wyroku) wydzielił kwotę 1 mln 706 tyś. zł na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
W wyniku różnych okoliczności do dnia dzisiejszego nie można wypłacić dla pracowników Spółki ani jednej złotówki z tego konta, a kolejni pracownicy tracą możliwość otrzymania świadczeń, gdyż nie są już pracownikami. Wina leży po stronie działań komisji socjalnej oraz przyjazdu członka zarządu Spółki (z zagranicy) w celu złożenia podpisu w banku i wydania zgody na zarządzanie kontem socjalnym w myśl art 64 - Prawo Upadłościowe i Naprawcze.

2. Odszkodowania (art.36-1 kp) i odprawy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wg ww. instytucji nie należą się pracownikom Christianapolu.
Decyzja ta argumentowana jest obowiązującymi ustawami, bazując na dacie Upadłości (we Francji) z dn. 28.01.2013 r.
Dodatkową okolicznością powodującą pogorszenie sytuacji materialnej i życiowej pracowników jest fakt, że za miesiąc maj otrzymali część wynagrodzenia w kwocie od 300 - 1000 zł netto, co spowodowało liczne zadłużenia w bankach i u osób najbliższych.
Syndyk Masy upadłościowej Pani B. Mikołajewicz dopiero wczoraj (tj.25.07.2013) wysłała w pełni skompletowane dokumenty do FGŚP.

Bardzo prosimy o pomoc.
Pracownicy Spółki Christianapol
"

 

Odpowiedzi - szczególnie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - pozostawiamy bez komentarza.

Christianapol - odpowiedzi >>>KLIKNIJ TUTAJ<<<

 

 

 

Michał Lewandowski
2013-08-26

powrót do listy aktualności