Menu główne

- - - - www.wolnykopernik.pl - - - pikieta pracowników SKOK Kopernik

9 kwietnia br. odbyła się pikieta pracowników Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Mikołaja Kopernika przed siedzibą centrali w Ornontowicach. W proteście brali udział pracownicy i związkowcy OPZZ "Konfederacja Pracy" zrzeszeni w Organizacji Zakładowej nr 12-030, przedstaewiciele Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego OPZZ "Konfederacja Pracy"  oraz Zarządu Krajowego Związku.

Więcej na temat działań Organizacji Zakładowej w SKOK Kopernik na stronie http://www.wolnykopernik.pl

Galeria zdjęć z protestu pracowników:  TUTAJ

 

Poniżej przedstawiamy oświadczenie wydane przez OZ nr 12-030 OPZZ "Konfederacja Pracy" wskazujące na powody protestów pracowniczych.


Dzisiejsza pikieta została zorganizowana w celu zademonstrowania sprzeciwu pracowników SKOK Kopernik wobec działań Zarządcy Komisarycznego przekraczających jego uprawnienia a polegających na:

Obawiamy się również o zwolnienia pracowników Oddziałowych, którym już obecnie nie są przedłużane umowy o pracę. Demonstrujemy również z uwagi na uzasadnioną obawę sprzedaży budynku centrali.

Przypominamy zaistniałe fakty uzasadniające dzisiejszą pikietę:

  1. wprowadzenie 9 grudnia 2008 r ZK do działania jedynie  w zakresie:

·         Przyjmowanie wpłat z tytułu udziałów i wkładów członkowskich

·         Przyjmowanie wpłat z tytułu spłat pożyczek i kredytów

·         Zawieranie umów, przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat z tytułu prowadzenia rachunków oszczędnościowych

·         Udzielanie pożyczek i kredytów

·         Przeprowadzanie rozliczeń członków

·         Pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia

·         Regulowanie wymaganych zobowiązań Kasy wobec osób trzecich

·         Zawieranie nowych umów z osobami trzecimi wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie określonym w pkt. 1 – 7

  1. 18 grudnia 2008 sądowy zakaz likwidacji i łączenia firmy
  2. komunikat ZK do pracowników informujący o bardzo dobrej kondycji finansowej firmy i obietnica nie dokonywania zwolnień pracowników
  3. pierwsze zwolnienia pracowników już w końcu grudnia
  4. styczeń i luty miesiącem zwolnień i zastraszania pracowników
  5. marzec bezpodstawne zwolnienia dyscyplinarne i reakcja pracowników poprzez założenie związków zawodowych skupiających po tygodniu działalności przeszło 200 pracowników na 400 pracowników całej firmy
  6. nie respektowanie przez pracodawcę związków zawodowych
  7. kwiecień – fizyczna likwidacja centrali poprzez wywóz serwerowi i planowane zwolnienia grupowe wszystkich pracowników centrali.

 

ml
2009-04-14

powrót do listy aktualności

wszystkie aktualności