Konsultacje społeczne

Zarząd OPZZ Konfederacja Pracy zwraca się z prośbą o konsultacje projektu uchwały Rady Ministrów. Z upoważnienia wiceprzewodniczącej OPZZ Wiesławy Taranowskiej i za pośrednictwem zespołu ds. zdrowia, warunków pracy i osób niepełnosprawnych przy OPZZ zwracamy się  z prośbą o wyrażenie opinii na temat projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – IV etap, okres realizacji: lata 2017 -2019.

W załącznikach przekazujemy dokumenty związane z projektem w/w uchwały.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie uwag, opinii, stanowisk do końca września br. na email Pani Renaty Górnej – radcy OPZZ: gorna@opzz.org.pl

OSR_08_wrzesień

Projekt programu _wrzesień 2015_8_09

UCH_RM_projekt z dnia 7 września 2015

UCH_RM_uzas_08_wrzesień

UCH_RM_zał2_08_wrzesień