Ważny projekt ustawy do konsultacji

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny.

Projekt zawiera propozycje zmian systemowych w obszarze świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500+), świadczeń rodzinnych, ściągalności alimentów, opieki nad dziećmi do lat 3 oraz Karty Dużej Rodziny.

ustawa do konsultacji - logo

Czytaj dalej

Święto Pracy

Koleżanki i Koledzy,
w załączeniu przekazujemy ostateczną, uzupełnioną o nowe wydarzenia wersję programu obchodów Święta Pracy w dniu 1 maja br. organizowanego przez OPZZ w Warszawie.

1 Maja-OPZZ Program

1 MAJ - ŚWIĘTO PRACY

Projekt ustawy do konsultacji społecznej

Koleżanki i Koledzy

Przesyłamy w załączeniu projekt ustawy oraz inne dokumenty związane ze zmianą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

ustawa do konsultacji - logo

PROJEKT USTAWY

Czytaj dalej

Szkolenia ETUI

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłamy szczegóły dotyczące szkoleń Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI), które odbędą się na Cyprze i w Finlandii.

etui. - logo Cypr-Fin

Czytaj dalej