Szkolenie ETUI w Bukareszcie

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy szczegóły dotyczące szkolenia Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) na temat: „Wzmocnienie potencjału związków zawodowych dla lepszego dialogu społecznego”.

 Szkolenie odbędzie się w dniach  22 – 24 listopada br. (przyjazd 21 listopada br.) w Bukareszcie (Rumunia).

Informacje do pobrania:

Bukareszt, 21-24 listopada

ETUI rumunia

Szkolenie ETUI

Formy pracy prekaryjniej mnożą się niczym głowy mitologicznej hydry. Od początku kryzysu gospodarczego występuje ona w coraz to nowych wymiarach i ewoluuje wraz z rozwojem cyfryzacji gospodarki.

Z tego powodu związki zawodowe powinny zastanowić się nad dostosowaniem swoich strategii dotyczących poprawy warunków pracy, BHP, ochrony prawnej i zwiększenia zasięgu obowiązywania układów zbiorowych pracy obejmujących pracowników prekaryjnych. 

etui. - grecja Czytaj dalej

Zwolniony związkowiec

Szanowni Państwo,

 W dniu 25 sierpnia br. o godz. 8:30 w sali 1063 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kocjana 3 w Warszawie, odbędzie się pierwsza rozprawa Pani Teresy Cibor – Wiceprzewodniczącej Organizacji w warszawskich OSiR-ach. Rozprawa dotyczy wypowiedzenia umowy w związku z likwidacją stanowiska, pracodawca nie wziął pod uwagę, że Pani Teresa Cibor jest osobą chronioną na podstawie art. 32 ustawy o związkach zawodowych.

rozprawa sądowa Czytaj dalej

Ocena współpracy z PIP

Koleżanki i Koledzy

przesyłamy w załączeniu pismo z prośbą o nadesłanie do nas oceny dotyczącej Waszej współpracy z Państwową Inspekcją Pracy.

PIP logo

Czytaj dalej

Projekt rozporządzenia ws. min. wynagrodzenia i stawki godzinowej

Szanowni Państwo,

 w załączeniu przekazujemy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., w którym MRPiPS zmienił przedstawioną przez RDS w czerwcu br. propozycję wysokości płacy minimalnej z 2080 zł na 2100 zł.

ustawa do konsultacji-RDS

Czytaj dalej