PWP – CSR po wielkopolsku

OGÓLNOPOLSKI PRACOWNICZY ZWIĄZEK ZAWODOWY „KONFEDERACJA PRACY”
wraz z Partnerem
GENERAL WORKERS’ UNION
zapraszają
przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców z terenu województwa wielkopolskiego
do udziału w projekcie:
PWP-CSR po wielkopolsku
POKL.08.01.02-30-139/12
Okres realizacji projektu: 01.07.2013 -30.09.2014

Głównym celem projektu jest adaptowanie rozwiązań wypracowanych przez partnerów z Polski i Malty, w oparciu o doświadczenie partnera w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz upowszechnianie i promowanie na poziomie lokalnym i regionalnym idei CSR wśród 100 przedstawicieli wielkopolskich związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Projekt przewiduje zorganizowanie :

  • 5 trzydniowych szkoleń z częścią teoretyczną oraz warsztatową.
    Na szkoleniach zostaną omówione zagadnienia związane z warunkami pracy pracowników i środowiska naturalnego a także obszary realizacji koncepcji CSR.
    W ramach części warsztatowej zostanie przedstawione praktyczne ujęcie tematu CSR. Warsztaty będą dotyczyły prawa pracy, negocjacji oraz efektywnego rozwiązywania konfliktów.
  • Jednodniowej konferencji podsumowującej dla 50 osób, w czasie której wystąpią prelegenci z Malty.

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby, które zajmują stanowiska w gremiach dialogu społecznego: przedstawicieli zarządów zakładowych organizacji związkowych lub rad/zarządów terytorialnych pełniących funkcje w trakcie pierwszej kadencji lub z nowoutworzonych organizacji związkowych oraz przedstawicieli związkowych i organizacji pracodawców z poszczególnych podregionów województwa wielkopolskiego.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
Człowiek – najlepsza inwestycja