Aktualna Uchwała o składkach

uchwała o składkach 10 listopada 2015 r. – do pobrania

Uchwała Zarządu Krajowego
Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy”
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie podziału składki i sposobu jej zbierania

Zarząd Krajowy OPZZ „Konfederacja Pracy”, działając na podstawie § 29. pkt. 1 ust f oraz § 47 pkt. 3 i 3a Statutu OPZZ „Konfederacja Pracy” ustala co następuje:

 1. Członkowie Związku odprowadzają składkę stanowiącą majątek Związku.
 1. Organizacje związkowe odprowadzają składkę na rzecz Zarządu Krajowego oraz Zarządów Wojewódzkich (w województwach, gdzie zostały one powołane) OPZZ „Konfederacja Pracy” dla realizacji zadań ogólnych Związku.
 2. Składka przekazywana jest w rozliczeniu kwartalnym w terminach: do 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października i 15 stycznia każdego roku.
 3. Zarządy Wojewódzkie przekazują składkę na rzecz Zarządu Krajowego w terminach 14 dni od podanych w pkt. 3.
 4. Każda nowopowstała organizacja związkowa przekazuje przed dokonaniem rejestracji jednorazową składkę rejestracyjną/wspierającą na rzecz Zarządu Wojewódzkiego w wysokości 100 zł, a w przypadku braku Zarządu Wojewódzkiego – na rzecz Zarządu Krajowego Związku.
 5. Każda podstawowa jednostka organizacyjna Związku zobowiązana jest przekazywać do Zarządu Krajowego, a w województwach, w których zostały powołane zarządy wojewódzkie również do Zarządu Wojewódzkiego, kopię informacji przekazywanej pracodawcy zgodnie z art. 251 ust. 2 Ustawy o związkach zawodowych z dn. 23 maja 1991 r. w terminach 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 stycznia.7. Pobór składki członkowskiej na rzecz struktur ponadpodstawowych odbywa się według następującego klucza:
  a) członkowie pracujący – 4,5 zł miesięcznie
  b) członkowie niepracujący – 0,2 zł miesięcznie
 6. W województwach, na terenie których działają Zarządy Wojewódzkie składkę należy przekazywać bezpośrednio na konta Zarządów Wojewódzkich Związku:
  – Śląski ZW: 69 1020 2313 0000 3102 0327 1574
  – Świętokrzyski ZW: 04 1020 2629 0000 9402 0313 6769
  – Wielkopolski ZW: 67 9065 0006 0000 0000 7171 0001
  – Zachodniopomorski ZW: 25 1020 4795 0000 9802 0312 1795
 7. – woj. dolnośląskie przekazuje składkę na konto Rady OPZZ Wrocław: 97 1020 5242 0000 2102 0149 5670
 1. Na terenie województw, gdzie zostały powołane zarządy wojewódzkie poboru składki dokonuje Zarząd Wojewódzki na własne konto, z tego 2,5 zł od członka pracującego i 0,2 zł od członka niepracującego przekazywane jest na rzecz Zarządu Krajowego na wskazane w pkt. 10 konto bankowe.
 2. W przypadku braku Zarządu Wojewódzkiego organizacje szczebla podstawowego przekazują składkę na konto Zarządu Krajowego: 24 1160 2202 0000 0000 6083 9160.
 3. W tytule przelewu należy wyszczególnić okres za jaki składka jest odprowadzana oraz numer ewidencyjny organizacji podstawowej (w przypadku zarządów wojewódzkich określić województwo).
 4. Niezależnie od składki na rzecz Zarządu Krajowego i Zarządów Wojewódzkich w organizacjach wieloszczeblowych uchwałą organizacji można samodzielnie ustalić podział składki pomiędzy kołem/organizacją zakładową/organizacją międzyzakładową.
 5. Niezależnie od składki na rzecz Zarządu Krajowego i Zarządów Wojewódzkich podstawowe jednostki organizacyjne Związku mogą ustalić dodatkową składkę na rzecz sekcji krajowej, jeśli do takiej należą. Analogicznie w wypadku Zarządów Powiatowych, jeżeli organizacje podstawowe powołają Zarząd Powiatowy. Organizacje związkowe z terenu województwa mogą ustalić dodatkową składkę na rzecz Zarządu Wojewódzkiego.
 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2015 roku i jednocześnie przestaje obowiązywać poprzednia uchwała Zarządu Krajowego OPZZ „Konfederacja Pracy” w sprawie podziału składki i sposobu jej zbierania.