Konferencja pt. “RZECZNIK PRAW PRACOWNICZYCH – instytucja chroniąca ludzi pracy”

Informujemy o zaproszeniu na konferencję pt. “Rzecznik praw pracowniczych – instytucja chroniąca ludzi pracy” organizowaną przez PPS i OPZZ  w dniu 31 stycznia w Warszawie 

KONFERENCJA pt. “RZECZNIK PRAW PRACOWNICZYCH – instytucja chroniąca ludzi pracy”

 Polska Partia Socjalistyczna i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zapraszają na konferencję na temat projektu obywatelskiego ustawy powołującej instytucję Rzecznika Praw Pracowniczych.

 31 stycznia 2015 r. (sobota)

godz. 11.00-15.00

Warszawa, siedziba OPZZ, ul. Kopernika 36/40 

 Program

11.00-11.10.

Otwarcie konferencji, przywitanie gości (Andrzej Radzikowski  − Wiceprzewodniczący Prezydium OPZZ, Bogusław Gorski − Przewodniczący RN PPS)

 11.10-12.10.

Referaty eksperckie

  1. „Sytuacja prawna polskich pracowników − pułapki i zagrożenia”: Andrzej Radzikowski
  2. „Ubóstwo pracowników w Polsce”: dr hab. Ryszard Szarfenberg
  3. „Polskie partie polityczne wobec kwestii pracowniczej”: dr hab. Rafał Chwedoruk

 12.10-12.40

Raport z wywiadów o Rzeczniku Praw Pracowniczych (Ewa Miszczuk, PPS)

  1. Główne założenia i uzasadnienie ustawy o RPP
  2. Instytucja RPP – konsensusy i rozbieżności

 12.40-13.00. Przerwa kawowa.

 13.00-15.00

Dyskusja panelowa

Dyskusja z udziałem zaproszonych gości: związkowców, polityków, działaczy społecznych

  1. Uwagi, wnioski i rekomendacje do ustawy o RPP

 

 Konferencja organizowana przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg

 Patronat medialny: „Dziennik Trybuna”, „Przegląd Socjalistyczny”

Zaproszenie_KONFERENCJA_RPP