Projekt Ustawy o związkach zawodowych

Koleżanki i Koledzy

Ponawiamy nasza prośbę o przeanalizowanie i przekazanie nam swoich sugestii ws projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i OSR. Projekt został przekazany także Radzie Dialogu Społecznego.

Wszystkie pomysły, wskazówki są bardzo ważne ! Nie muszą to być profesjonalne opinie prawne, ale praktyczne uwagi wzięte z codziennego życia związkowego ! Ustawa dotyczy naszej działalności związkowej !


Ze względu na obszerność dokumentów poniżej link do strony gdzie znajduje się projekt:

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/dialog-spoleczny/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zwiazkach-zawodowych-oraz-niektorych-innych-ustaw/

Projekt znajduje się także na stronie internetowej OPZZ w zakładce: Prawo – Akty prawne skierowane do zaopiniowania.

Ze względu na ważność przedłożonego projektu – z upoważnienia Wiceprzewodniczącego Andrzeja Radzikowskiego – prosimy o przesłanie opinii do ww. projektu ustawy w terminie do 12 kwietnia 2016 r. do Dyrektora Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ – Pawła Śmigielskiego, e-mail: smigielski@opzz.org.pl