28 kwietnia, Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Koleżanki i Koledzy

W załączeniu przesyłamy Apel Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia 19 kwietnia 2016 roku z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Przypominamy, że Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest corocznie obchodzony 28 kwietnia przez ruch związkowy jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W Polsce Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2003 roku został ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy i od tego czasu na trwałe wpisał się do kalendarza kwietniowych Dni Pamięci.
Dzień 28 kwietnia jest okazją do przypominania o warunkach pracy w Polsce, dlatego ważne jest aby rozpowszechniać treść Apelu OPZZ w Państwa zakładach pracy.

Apel Prezydium OPZZ 28.04.2016r.