Ocena współpracy z OIP

Koleżanki i Koledzy,

zwracamy się o przekazanie informacji nt. Waszych doświadczeń i oceny współpracy z Okręgowymi Inspektoratami Pracy. Tak w zakresie prewencji, szkoleń, jak i w zakresie naszych podstawowych kontaktów z PIP czyli czynności kontrolnych.

Z doświadczenia wiemy, że nasza współpraca z PIP przebiega różnie i nie zawsze są to doświadczenia pozytywne. Ale wiemy też o wielu przypadkach doskonałych relacji i bardzo dobrych, rzeczowo przeprowadzonych kontroli. Prośba o cały wachlarz spostrzeżeń w tym zakresie.

Kontakt mailowy z osobą zbierającą  dane z ramienia OPZZ : gorna@opzz.org.pl

Prośba o przekazanie również do nas tych informacji do 31 sierpnia br. na adres:

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

lub

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl