Projekt ustawy o kredycie hipotecznym

Koleżanki i Koledzy

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy o kredycie hipotecznym.

Uwagi, prosimy przekazywać do 31.10 br. na adresy:

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

oraz kopię bobrowski@opzz.org.pl

 http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286052/katalog/12355940#12355940

dokument249734

dokument249735

dokument249736

dokument249737

dokument249738

dokument249739

dokument249740

dokument249741

dokument249742

dokument249743