Projekt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Koleżanki i Koledzy

w załączeniu przekazujemy projekt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z prośbą o konsultacje.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 90/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie reformy zarządzania mieniem Skarbu Państwa, powyższe ustawy powinny wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. W przypadku zgłoszenia uwag do przesłanych projektów będą one mogły być wykorzystane na dalszych etapach prac legislacyjnych.

 Uwagi należy kierować na poniższe adresy mailowe najlepiej do dnia 21 listopada br. :

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

bobrowski@opzz.org.pl,

Dokumenty do pobrania związane z projektem ustawy:

2016-11-09-ustawa-o-zasadach-kp

2016-11-09-uzasadnienie-zarzadzania-mieniem-panastwowym

2016-11-10-osr-do-projektu-uzzmp-upwuzzmp-skrm

2016-11-10-przepisy-wprowadzajace

2016-11-10-uzasadnienie-przepisy-wprow-czysta

pismo-przewodnie-do-konsultacji-publicznych-projektu-ustawy-o-zasadach-zarzadzania-mieniem-panstowym