Projekt ustawy do konsultacji

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

ustawa do konsultacji - logo

Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie pluralizmu związkowego w Policji, czyli umożliwienia zrzeszenia się policjantów w związkach zawodowych bez ograniczenia możliwości funkcjonowania w Policji do jednej organizacji związkowej.

projekt ustawy o Policji

pismo do Zwiazków Zawodowych

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie opinii w terminie do 5 maja br., na adresy:

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

lub

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl