E-samouczek: Moje prawo – uczestnictwo.

Zapraszamy do skorzystania z przygotowanego przez Instytut Spraw Publicznych wspólnie z Konfederacją Pracy e-samouczka „Moje prawo-uczestnictwo” https://www.stanowienieprawa.pl/ który krok po kroku prowadzi przez proces tworzenia i uchwalania prawa oraz pokazuje dostępne formy udziału na różnych etapach jego stanowienia.

Z e-samouczka można dowiedzieć się jak konsultować propozycje władz, a także zgłaszać projekty obywatelskie lub wnioskować o zmianę istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów. W e-samouczku można prześledzić ścieżkę legislacyjną – od projektowania przepisów po ich uchwalenie i opublikowanie. Użytkownik może również skorzystać z zakładek, dzięki którym poszerzy swoje wiadomości na temat form uczestnictwa, a także pozna kanon konsultacji, czyli zasady ich prowadzenia. Pozyskaną wiedzę można sprawdzić przy pomocy quizu. Dodatkowo ze strony e-samouczka można pobrać podręcznik, który szczegółowo przedstawia uprawnienia w kształtowaniu prawa zarówno obywateli jak i związków zawodowych. Serdecznie zapraszamy!

E-samouczek i podręcznik powstały w ramach projektu „Wiedza i kompetencje kluczem do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa” realizowanego przez OPZZ „Konfederacja Pracy” oraz Instytut Spraw Publicznych.


E-samouczek oraz podręcznik finansowane są przez Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa”.