Szkolenie związkowe online

W dniu 10 maja br. (poniedziałek) o godz. 14:00 odbędzie się szkolenie online dla organizacji OPZZ „Konfederacja Pracy.

Czas trwania – ok. 2 godz. 

Tematem szkolenia będzie prawo pracy w RDS.

Panel I:  Prawo pracy w RDS

1.           Praca zdalna,

2.           Deregulacja prawa pracy w oparciu o układy zbiorowe pracy,

3.           Wejście na teren zakładu pracy przedstawicieli związkowych w nim niezatrudnionych oraz prowadzenie związkowej polityki informacyjnej,

4.           Spór zbiorowy,

5.           Zasady wykonywania pracy w niedziele,

6.           Wydłużenie wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Panel II:

1.           Działalność związkowa na terenie zakładu pracy – kwestie praktyczne.

Szkolenie prowadzone będzie przez Pawła Śmigielskiego – Dyrektora Wydziału Prawo-Interwencyjnego OPZZ, a moderowane przez Michała Lewandowskiego – Przewodniczącego Związku.

W związku z powyższym zwracamy się do Zarządów organizacji o przekazanie informacji o ilości przedstawicieli oddelegowanych na ww. szkolenie wraz z imienną listą, numerami kontaktowymi oraz mailem do wybranych osób. Zgłoszenie można przekazać mailowo na adres

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

lub telefonicznie na numer: 533-105-665 do 7 maja 2021 r.

Link do szkolenia na platformie Zoom zostanie przesłany na podany w zgłoszeniu mail,  w późniejszym terminie – najpóźniej do godziny 12:00 w dniu szkolenia.

Zachęcamy do zgłaszania uczestników.