Badania CBOS

Prezentujemy wyniki badania CBOS dotyczące “Oceny instytucji publicznych” w tym kwestie dotyczące związków zawodowych.

CBOS badania_instytucje_publiczne_marzec 2015

 

Poniżej komentarz dotyczący oceny OPZZ w tych badaniach przygotowany przez dr Piotra Ostrowskiego – Sekretarza ZK OPZZ “Konfederacja Pracy”.

 

W odniesieniu do wyników badań CBOS „Oceny instytucji publicznych” z marca 2015 roku i ujętych tam wyników oceny przez respondentów działalności związków zawodowych, w tym OPZZ, należy podkreślić, iż wyraźnie można dostrzec pewne tendencje.

Po pierwsze, notujemy wzrost rozpoznawalności OPZZ, który należy oceniać w ujęciu dynamicznym (na przestrzeni kilku badań). W porównaniu do badań sprzed dwóch lat (marzec 2013), aż o 21 punktów procentowych zmniejszył się odsetek osób odpowiadających „trudno powiedzieć”. Widać wyraźnie zatem, iż „spłaca się” obecność medialna liderów OPZZ. To ważna zmiana na korzyść OPZZ. Różnica pomiędzy Solidarnością a OPZZ w tej kwestii to już tylko 10 punktów procentowych na korzyść Solidarności. Należy zatem kontynuować stałą obecność w mediach.

Po drugie nie ulegają znaczącej zmianie postawy osób, które potrafią wyrazić swoje stanowisko względem OPZZ. Tym samym rozpoznawalność mniej więcej równomiernie przekłada się na wzrost zarówno zwolenników jak i przeciwników OPZZ (a raczej osób dobrze i źle oceniających nasze działania). Oczywiście, także należy na te tendencje patrzeć długofalowo. Jak już wspomniałem, od marca 2013 (za zatem tuż przed zawieszeniem udziału w instytucjach dialogu społecznego) o 21 punktów procentowych wzrosła rozpoznawalność, jednocześnie o 7 pkt. procentowych zyskaliśmy zwolenników i o 14 pkt procentowych „zyskaliśmy” przeciwników.

Z tym wiąże się jednak najważniejsza uwaga. Złe oceny OPZZ nie muszą oznaczać tego, iż  musimy zasadniczo zmieniać naszą politykę lub że podejmowane przez nas działania są niesłuszne. Musimy pamiętać, że są to subiektywne oceny respondentów, którzy częstokroć oceniają OPZZ w różnych kontekstach. Pamiętajmy, że respondentami mogą być osoby, które bezwzględnie są nieprzychylne lub wrogie związkom zawodowym (szacuję, że jest to ok. 1/3 społeczeństwa). Dla takich osób zatem sukces OPZZ, dobra kampania, udana manifestacja, czy ciekawa inicjatywa, zgodna z naszymi wartościami i ideami, będzie oceniana negatywnie i będzie miała przełożenie w odpowiedzi „zła”. Nie wszystkim musi się podobać nasza aktywność. Zawsze zatem musimy pamiętać, iż nie wszyscy i nie w jednakowy sposób będą oceniali nasze działania. To samo działanie niektórzy ocenią dobrze, a niektórzy źle.

Reasumując, cieszyć powinien wzrost rozpoznawalności i oczekiwać należy dalszej aktywności OPZZ w tym zakresie oraz nie należy przykładać zbytniej wagi do wahań w odpowiedziach „dobra” i „zła”. Praca nad systematycznym obniżaniem odsetka odpowiedzi „trudno powiedzieć” powinna być zatem strategicznym celem OPZZ w relacjach z otoczeniem.

 

Ze związkowym pozdrowieniem,

Dr Piotr Ostrowski

Dyrektor Wydziału Międzynarodowego OPZZ

Adiunkt w Zakładzie Socjologii Pracy i Organizacji

Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski