ABC prawa pracy i procesu stanowienia prawa – poradnik nie tylko dla przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawą i przydatną w pracy związkowej publikacją, która jest efektem wspólnych działań Konfederacji Pracy i Instytutu Spraw Publicznych realizowanych w ramach projektu “Wiedza i kompetencje kluczem do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa”

Cała publikacja do pobrania TUTAJ  – Podręcznik: ABC prawa pracy i procesu stanowienia prawa

Projekt finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa”.