Wolne miejsca na warsztaty

Drodzy koledzy/koleżanki, 

Mamy przyjemność zaprosić Was do udziału w Warsztacie szkoleniowym, który odbędzie się dniu 26-27.10.2021 w Warszawie. Spotkanie jest częścią wspólnego projektu UNI Europa i COZZ finansowanego przez Komisję Europejską pod tytułem: “Bridging the gap – improving knowledge and skills of Central Europe’s workers in representation within Multinational companies.” 

Celem warsztatu jest zdobycie nowych umiejętności i wiedzy z zakresu udziału pracowników w procesach decyzyjnych w zakładach pracy oraz przestrzegania praw pracowniczych i wolności związkowych, a także umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne. Celem warsztatu jest także jest zdiagnozowanie sytuacji partnerów społecznych w branży (główne trendy w branży, standardy dialogu społecznego, negocjacje, funkcjonowanie europejskich rad zakładowych i sojuszy związkowych w sektorze) i zapewnienie możliwości tworzenia sieci współpracy związków zawodowych w sektorze.  

Czytaj dalej

Społeczna Inspekcja Pracy – publikacja

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pod tytułem “SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY” autorstwa Grzegorza Ilnickiego i 
Michała Sobola.

Troska o przestrzeganie prawa pracy wymaga, aby korzystać ze wszelkich dostępnych narzędzi. Społeczna Inspekcja Pracy jest takim narzędziem i w większym stopniu niż dotychczas powinna być wykorzystywana w pracy związkowej.

Czytaj dalej

Nadanie Organizacji Zakładowej nr 15-032 OPZZ Konfederacja Pracy w Paroc Polska Sp. z o.o. w Trzemesznie tytułu i odznaki „Zasłużony dla OPZZ Konfederacja Pracy”.

Równo tydzień po wygranym przez pracowników strajku w Paroc Polska i olbrzymim sukcesie Konfederacji Pracy, a w szczególności Organizacji Zakładowej OPZZ Konfederacja Pracy w Trzemesznie, Michał Lewandowski – Przewodniczący Związku wspólnie z Piotrem Ostrowskim Sekretarzem ZK i Wiceprzewodniczącym OPZZ, odwiedzili głównych autorów sukcesu – Piotra Burczyńskiego i Marcina Lewandowskiego – w celu podsumowania i omówienia tego niezwykle istotnego wydarzenia.

Czytaj dalej