Apel Prezydium OPZZ w sprawie wyborów samorządowych

Apel
Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
z dnia 8 lipca 2014 r.
w sprawie wyborów samorządowych

Zbliżają się wybory lokalne. Coraz więcej istotnych dla obywateli spraw jest w kompetencji samorządów. Jako centrala reprezentująca setki tysięcy Polek i Polaków nie możemy być obojętni wobec tego wydarzenia. Naturalna jest potrzeba reprezentowania środowisk pracowniczych w samorządach.
Dla OPZZ najważniejszy jest program wyborczy i konkretne działania na rzecz ludzi mieszkających w danym regionie. Przypominamy ramową listę celów, które są częścią programu przyjętego przez VIII Kongres OPZZ. To właśnie one powinny być podstawą decyzji o poparciu dla konkretnych komitetów wyborczych. Postulaty te powinny być podstawą kampanii zarówno struktur terytorialnych jak i poszczególnych kandydatów związkowych, a po sukcesie wyborczym, wyznacznikiem ich działań na wszystkich szczeblach władzy samorządowej.

Cele związkowców w wyborach samorządowych:

 • Działania na rzecz rozwoju gospodarczego związanego z utrzymaniem istniejących i tworzeniem nowych – dobrych miejsc pracy,
 • Przyjazny mieszkańcom i sprzyjający rozwojowi system podatkowy,
 • Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz przestrzegania prawa pracy w celu przeciwdziałania jego naruszania,
 • Promowanie stałego zatrudnienia pracowników – niestosowanie ulg i zwolnień podatkowych dla firm oferujących umowy śmieciowe,
 • Konsekwentne działanie na rzecz zachowania publicznego i bezpłatnego charakteru usług edukacyjnych i zdrowotnych na wysokim poziomie,
 • Wsparcie dla rozwoju publicznych żłobków i przedszkoli,
 • Polityka społeczna ukierunkowana na wsparcie dla osób biednych, bezdomnych i niepełnosprawnych,
 • Promowanie budownictwa komunalnego i socjalnego,
 • Nadzór nad jakością i kosztami usług komunalnych, w tym nacisk na rozwój publicznego transportu,
 • Przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, wyznanie, narodowość, preferencje seksualne,
 • Właściwe gospodarowanie majątkiem samorządu (ograniczenie wyprzedaży, prywatyzacji, itp.). Inwestycje w publiczne parki, lasy, tereny zielone,
 • Poparcie dla budżetu partycypacyjnego,
 • Wsparcie dla zwiększenia udziału obywateli w procesach decyzyjnych.

Prezydium
Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych