Apel Rady OPZZ

W załączeniu przekazujemy apel Rady OPZZ z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy przypadający na 28 kwietnia 2015 roku

Apel Rady OPZZ 25.03.2015r.