Brak porozumienia w RBS Bank (Polska) S.A.

W związku z planowaną likwidacją przedsiębiorstwa bankowego, w dniu 23 sierpnia w siedzibie RBS Bank (Polska) S.A. odbyły się rokowania pomiędzy Organizacją Zakładową OPZZ „Konfederacja Pracy”, a pracodawcą. Rokowania odbyły się w ramach próby rozwiązania sporu zbiorowego, w którym Organizacja Zakładowa i RBS Bank (Polska) S.A. pozostają od 9 sierpnia 2016 roku. Przedmiotem sporu zbiorowego jest między innym żądanie praw do odpraw pieniężnych dla pracowników.

Rokowania nie zakończyły się osiągnięciem porozumienia i podpisany został protokół rozbieżności skutkujący przejściem do fazy mediacji.