Brak Porozumienia w sprawie zwolnień grupowych w Muzeum Przemysłu i Techniki

W dniu 22 lutego br. odbyło się ostatnie spotkanie przedstawicieli FSNT-NOT, Dyrekcji Muzeum Przemysłu i Techniki oraz przedstawicieli organizacji związkowych dotyczące podpisania Porozumienia w sprawie zwolnień grupowych. Z Biura Zarządu Krajowego OPZZ „Konfederacja Pracy” w spotkaniu uczestniczył prawnik – Ewa Reinek.

Niestety nie doszło do podpisania Porozumienia, ponieważ FSNT-NOT nie uwzględnił znacznej części postulatów związkowych, przede wszystkim tych najistotniejszych dla organizacji związkowych (tj. dodatkowych odpraw oraz braku możliwości zobowiązania pracowników do wykorzystania urlopów wypoczynkowych). Pracownicy od blisko roku dostają wynagrodzenie w ratach, zaległość z wynagrodzeniami w stosunku do każdego Pracownika wynosi kilka miesięcy, przez co ludzie są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. W związku z powyższym żądania organizacji związkowych były zasadne, aby w minimalnym stopniu pomóc Pracownikom likwidowanego Muzeum.