Dialog społeczny według Castorama Polska Sp. z o.o. – zwolniony przewodniczący organizacji związkowej; w kolejce do zwolnienia czekają społeczni inspektorzy pracy

22 kwietnia br. wypowiedzenie umowy o pracę otrzymał przewodniczący naszej organizacji zakładowej działającej od grudnia zeszłego roku w Castorama Polska Sp. z o.o.

Wśród “zarzutów” wobec pracownika mamy m.in.: składanie bezzasadnych (jak się domyślamy tylko w ocenie pracodawcy) doniesień do PIP, rozpowszechnianie oczywiście nieprawdziwych informacji o naruszeniu przez pracodawcę prawa („oczywiście nieprawdziwych” to pisownia oryginalna) czy naruszenie prawa w zakresie ustanowienia Społecznej Inspekcji Pracy (dla przypomnienia kilka zapisów z Ustawy o SIP: “Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe”, “Zakładowe organizacje związkowe dostosowują organizację społecznej inspekcji pracy do potrzeb wynikających ze struktury zakładu pracy”, “Społecznym inspektorem pracy może być pracownik danego zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy (…)”, “Wybory społecznych inspektorów pracy przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów wyborów”).

Nie ma żadnej merytorycznej oceny czy krytyki pracy w Castoramie – jedynie ocenne zarzuty odnoszące się do działalności związkowej. Co ważne i szczególnie w tym przypadku warte podkreślenia – działalności zgodnie z zapisem ustawowym niezależnej od pracodawcy. Tego Castorama jak widać nie rozumie, albo zrozumieć nie chce. 

Oczywiście tak błahe sprawy jak stosowanie się do przepisów prawa w zakresie szczególnej ochrony prawnej stosunku pracy przewodniczącego i społecznych inspektorów pracy (wynikających bezpośrednio z Ustawy o związkach zawodowych i Ustawy o społecznej inspekcji pracy) nie zaprzątają głów menadżerów Castorama Polska.

Od momentu poinformowania organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę przewodniczącemu – czyli mniej więcej od połowy kwietnia – próbujemy (próbuje Centrala OPZZ) zachować się w sposób cywilizowany i umówić spotkanie mające na celu zakończenie konfliktu. Dyrektor ds. Personalnych Castorama Polska Sp. z o.o. jest w stanie znaleźć dla nas czas ewentualnie pod koniec maja lub w czerwcu – zostawiamy to bez komentarza…

W tym stanie rzeczy zostało skierowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Castorama Polska do Prokuratury.

Już wkrótce poinformujemy o planowanych działaniach, w tym o akcjach protestacyjnych pod sklepami Castoramy.

Więcej na stronie śląskiej Konfederacji Pracy http://www.konfederacjapracy.slask.pl/a16.html