Dzisiejsze (5.02.2015r.) spotkanie trzech central związkowych

Dzisiaj w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się posiedzenie międzyzwiązkowego sztabu protestacyjnego. Uczestniczyli w nim liderzy związkowi – ze strony OPZZ przewodniczący  Jan Guz,  NSZZ Solidarność przewodniczący Piotr Duda i FZZ wiceprzewodniczący – Dariusz Trzcionka.Na konferencji prasowej przedstawiono postulaty skierowane do rządu RP :

1. Szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

2. Wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia.

3. Wycofania antypracowniczych zmian w Kodeksie pracy dotyczących czasu pracy oraz wprowadzenia zasady zawierania umowy o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy.

4. Wyeliminowania stosowania śmieciowych umów oraz patologicznego samozatrudnienia.

5. Odblokowania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej.

6. Wycofania się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenia prawa do skracania powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych legitymujących się: kobiety 35 letnimi, a mężczyźni 40 letnimi okresami składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantującym przyszłe świadczenie na poziomie nie mniejszym niż minimalna emerytura.

7. Wprowadzenia skutecznej polityki państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy chroniących pracowników przed ubóstwem.

8. Odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

9. Wypracowania i wdrożenia skutecznego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej.

10. Przywrócenia odpowiedzialności Państwa za zdrowie obywateli.

11. Bardziej sprawiedliwy podział wypracowanego dochodu narodowego m.in. poprzez zwiększenie progresji podatkowej.

12. Wprowadzenie systemowych zmian w dialogu społecznym zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych.

Szef OPZZ Jan Guz ocenił, że obecnie konieczne jest, by “wyeliminować wzrastającą falę protestów, by rząd polski, by pani premier siadła do stołu rozmów”. Nie możemy dłużej czekać jako ruch związkowy za zatrzaśniętymi drzwiami. Nie możemy dłużej czekać na realizacje naszych postulatów – podkreślił

OPZZ konf 5.02.2015-2 OPZZ konf 5.02.2015-1 OPZZ konf 5.02.2015-3