VIII Krajowy Zjazd Delegatów, Łódź 16-17.11.2018r. (część szkoleniowa i wyborcza)

VIII Krajowy Zjazd Delegatów OPZZ Konfederacja Pracy, Łódź 16-17.11.2018r.

Manifestacja 22.09.2018 #mamydość niskich płac!

Pikieta pracowników Muzeum Techniki i Przemysłu, Warszawa, 9.11.2016

Pikieta przed kieleckim magistratem 16.11.2016

3 miejsce Rafała Wiesiołka na Mistrzostwach Świata !