Ile kosztują nas pracodawcy ?

Od kilku tygodni dyżurni eksperci informują o wynagrodzeniach związkowców i wydatkach, które ponoszą przedsiębiorstwa udostępniając im infrastrukturę techniczną niezbędną do prowadzenia działalności.

Najczęściej jest to telefon i lokal. Utarł się już mit, że to związkowcy są na utrzymaniu firm i budżetu państwa oraz że najwyższy czas to zmienić. Niedawno media poinformowały, że działalność związków zawodowych w trzech największych spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa kosztuje 40 mln złotych rocznie. Nie wskazały jednak, jakie koszty ponosi podatnik w związku z transferem przez te i inne spółki środków finansowych do organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców z tytułu opłacania składki członkowskiej. Jej opłacanie – w przeciwieństwie do składki związkowej – pozwala skorzystać z preferencji podatkowej. Oznacza to, że składka ta jest nieopodatkowana i składają się na nią wszyscy podatnicy. Jan Guz przewodniczący OPZZ postanowił zapytać w piśmie do ministra skarbu             (w zał. poniżej ) o koszty, które w związku z tym ponosimy.

Jan Guz do Min. Skarbu Państwa Wł. Karpińskiego, luty 2015