Inicjatywa OPZZ w sprawie zmiany systemu podatkowego – apel o zbieranie podpisów

System podatkowy w Polsce niesprawiedliwie obciąża najmniej zarabiających obywateli, pozwalając najbogatszym nie wpłacać do budżetu państwa adekwatnych do dochodów kwot.

5 m

OPZZ negatywnie ocenia obecnie funkcjonujący system podatkowy, który nieodpowiednio rozkłada ciężar fiskalny na obywateli. Dlatego przygotowaliśmy projekt ustawy zmieniający ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wprowadzi niższą, 15% stawkę podatkową dla dochodów obywateli najmniej zarabiających oraz stawkę 50% dla dochodów obywateli zarabiających najwięcej, przy pozostawieniu obecnie obowiązujących progów i stawek podatkowych (18% i 32%). Nasza inicjatywa legislacyjna jest odpowiedzią na rosnące dysproporcje dochodowe w społeczeństwie. Dzięki zmianom zaproponowanym w projekcie obniżone zostanie opodatkowanie osób o najmniejszych dochodach a zarabiający najwięcej zostaną zobowiązani do dokładania się do budżetu państwa bardziej niż obecnie. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, gdy najwyższe koszty kryzysu ponoszą nisko wynagradzani pracownicy oraz emeryci i renciści. Teraz niemal 98% podatników płaci podatek dochodowy w wysokości 18% a dochody przekraczające 85 528 zł są opodatkowane 32% podatkiem. Spłaszczenie opodatkowania dochodów preferuje osoby o wysokich dochodach. Każdego roku szybko rośnie liczba podatników, których majątek szacowany jest na ponad 1 mln zł. Jest ich już ponad 14 tysięcy. Przybywa też osób żyjących w skrajnej nędzy. W strefie ubóstwa relatywnego żyje niemal 6,5 miliona osób, a w skrajnym ubóstwie ponad 2,5 mln osób.

Czytaj dalej na stronie OPZZ http://www.opzz.org.pl/-/inicjatywa-opzz-w-sprawie-zmiany-systemu-podatkowego