HomeJak założyć związek zawodowyCo to jest OPZZ „Konfederacja Pracy”

Co to jest OPZZ „Konfederacja Pracy”

W skrócie – co to jest OPZZ Konfederacja Pracy

Za cel postawiliśmy sobie uproszczenie w jak największym stopniu procedur związanych z rejestracją dowolnej komórki organizacyjnej naszego Związku – temu zadaniu został podporządkowany Statut “Konfederacji Pracy”.

  • Członkiem Związku w nowotworzonej organizacji zostaje się w momencie wypełnienia deklaracji. Tym samym osoba, która na piśmie wyraziła chęć przystąpienia do “Konfederacji Pracy” wchodzi w skład Organizacji Zakładowej lub Międzyzakładowej.
  • Nie musicie pisać własnego Statutu, spełniać skomplikowanych wymogów rejestracyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym, wnosić zbędnych opłat – wszystko otrzymujecie szybko i profesjonalnie.
  • Jeżeli w Waszej firmie znajdzie się co najmniej dziesięć osób wyrażające chęć przystąpienia do Związku, możecie stworzyć Organizację Zakładową.
  • Jeżeli nie ma Was co najmniej dziesięciu, spróbujcie poszukać wśród innych pracowników w innych firmach. W ten sposób możecie założyć Organizację Międzyzakładową.
  • Jeżeli tworzycie Organizację Zakładową lub Międzyzakładową, to wraz z wypełnieniem deklaracji powinniście wybrać ich władze. Protokół z przeprowadzonego spotkania wyborczego należy przesłać do Zarządu Krajowego “Konfederacji Pracy” – adresy i numery telefonów kontaktowych znajdziecie w dziale “kontakt”. Protokół staje się podstawą rejestracji Waszej organizacji.
  • Oprócz Zarządu, zobowiązni jesteście do wyboru Komisji Rewizyjnej – to podmiot kontrolujący pracę Zarządu.
  • Bezrobotni, osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne, emeryci i renciści mogą zrzeszać się w Organizacjach Środowiskowych i w ten sposób razem rozwiązywać własne problemy.
  • Osoby wskazane przez Zarząd Waszej organizacji związkowej na podstawie odrebnych przepisów – uprawnione do reprezentowania Związku w rozmowach z pracodawcą – otrzymają tzw. szczególną ochronę prawną. To znaczy, że pracodawca nie będzie mógł ich zwolnić ani zmienić im warunków pracy i płacy bez zgody Zarządu Waszej Organizacji.
  • Szczegółowe informacji uzyskacie od władz Związku, jego pełnomocników wojewódzkich, a także w biurach Rad Wojewódzkich i Powiatowych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

POWODZENIA!

Skip to content