Uchwała w spr. dostarczania druku CIT-8

Uchwała nr 2
Zarządu Krajowego OPZZ “Konfederacja Pracy”
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy”, w celu zwiększenie kontroli nad przepływami środków pieniężnych organizacji podstawowych oraz Zarządów Wojewódzkich Związku, postanawia zobowiązać organizacje podstawowe oraz struktury wojewódzkie Związku do przekazywania corocznie do Zarządu Krajowego Związku kopii CIT-8 przekazanej do Urzędu Skarbowego.