Wzór protokołu założycielskiego

—-WZÓR—-

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO
ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ*
OGÓLNOPOLSKIKEGO PRACOWNICZEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO “KONFEDERACJA PRACY”
odbytego w dniu 12 marca 2003 roku w Pyrzycach

Obecni na zebraniu pracownicy Zakładów Przetwórstwa Spożywczego w Pyrzycach, ul. Wislana 12, 87-900 Pyrzyce:

 1. Jan Nowak
 2. Waldemar Kobza
 3. Zbigniew Grzela
 4. Stanisława Kisio
 5. Janina Wysoka
 6. Kamil Dąbrowa
 7. Jan Ziemkiewicz
 8. Witold Łuska
 9. Michał Krzętowski
 10. Kazimiera Stanowska
 11. Piotr Wieczorek
 12. Anna Jasion

po zapoznaniu się z celami, zadaniami oraz Statutem Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego “Konfederacja Pracy”:

 1. Podjęli indywidualne decyzje o przystąpieniu do Związku i wypełnili deklaracje członkowskie;
 2. Podjęli jednogłośnie uchwałę o utworzeniu Organizacji Zakładowej Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego “Konfederacja Pracy” w Zakładach Przetwórstwa Spożywczego w Pyrzycach, ul. Wiślana 12, 87-900 Pyrzyce;
 3. Dokonali wyboru Zarządu Organizacji Zakładowej. Na przewodniczącego Zarządu wybrano Stanisławę Kisio, a na Wiceprzewodniczącego Waldemara Kobzę. Sekretarzem został Zbigniew Grzela, Skarbnikiem Jan Nowak;
 4. Dokonali wyboru Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącą została Janina Wysoka. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali Piotr Wieczorek i Kazimiera Stanowska.

Zebrani upoważnili nowo wybranego Przewodniczącego do zawiadomienia kierownictwa Zakładów Przetwórstwa Spożywczego w Pyrzycach o powołaniu Organizacji Zakładowej OPZZ “Konfederacja Pracy”.

Podpisy uczestników zebrania:

* Miejsce, w których mowa o Organizacji Zakładowej Związku, stosuje się odpowiednio Organizacja Międzyzakładowa.

Pobierz wzór protokołu w formacie pdf