Komunikat instytucji europejskich

Koleżanki i Koledzy

Z upoważnienia Pana Franciszka Bobrowskiego, wiceprzewodniczącego OPZZ, w załączeniu przekazujemy Komunikat KE COM(2016) 321 final pn: Europejski semestr na 2016 r.: zalecenia dla poszczególnych krajów. z prośbą o ewentualne uwagi.

Uwagi należy kierować na adres bobrowski@opzz.org.pl do 23 czerwca 2016 r.

Komunikat instytucji europejskich – zalecenia dla poszczególnych krajów, 18.05.2016