Konfederacja Pracy Młodych protestuje podczas IGF2021

Praca platformowa to wyzwanie dla wszystkich ludzi świata pracy, zwłaszcza dla związków zawodowych. Firmy platformowe wykorzystują luki w prawie, w celu osiągnięcia ogromnych zysków finansowych. Korporacje od lat zwiększają w ten sposób swoje zyski kosztem pracowników. Dominującą formą przyjmowania ludzi do pracy jest samozatrudnienie. Pracownicy firm platformowych (w dużej części migranci) są zmuszeni do zaakceptowania tych warunków, bo to dla nich jedyna możliwość pracy.