Młodzi ludzie to przyszłość związków zawodowych!

Fakt, że młodzi ludzie mało angażują się w związki zawodowe, to jedno z najważniejszych wyzwań dla organizacji pracowniczych. Jak wynika z danych CBOS za 2019 r., przeciętny związkowiec/związkowczyni ma dziś 47 lat. Jesteśmy mniejszością i musimy to zmienić!

Według danych z 2021 roku w Polsce procent osób w wieku produkcyjnym (18-59 dla kobiet, 18-64 dla mężczyzn) podejmujących pracę zarobkową wyniósł rekordową ilość 79,9%.

Wielu młodych ludzi nie ma świadomości, jakie prawa pracownicze przysługują im na poszczególnych formach zatrudnienia. Wiedza o rodzajach umów, którą wynosimy ze szkoły, jest tak naprawdę minimalna. Młodzi są bardziej skłonni zaakceptować niekorzystne dla siebie warunki pracy i uznać je za standardowe.

W badaniu wykonanym w grudniu 2020 roku 23 % osób pracujących na umowach cywilnoprawnych deklarowało silną obawę o utratę zatrudnienia, podczas gdy w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony było to 9%. Z pierwszej grupy 39 % zmieniło pracodawcę w okresie sześciu miesięcy poprzedzających badanie, podczas gdy w drugiej grupie odsetek ten wynosił 13 %. Nie jest tajemnicą, że na umowach cywilnoprawnych pracują głównie młodzi.

Nie ustajemy w naszej walce o prawa pracownicze, godne zarobki dla wszystkich przebywających na terenie Polski niezależnie od narodowości, aktualnego poziomu zarobków czy identyfikacji płciowej/orientacji seksualnej. Tę walkę najlepiej prowadzić wspólnie.

Zaczęliśmy działać w czasie pandemii, ponieważ niepokoiła nas sytuacja na rynku pracy. Efektem był raport „Młodzi na rynku pracy w czasach pandemii”, w którym m.in pokazywaliśmy, jak kryzys epidemiologiczny wpłynął na sytuację tzw. „unlucky entrants” – osób wchodzących na rynek pracy.

Zrzeszamy osoby, które pracują na niestabilnych formach zatrudnienia, imigrantów, pracowników platformowych, osoby z niepełnosprawnościami, młodych rodziców, osoby mobbingowane i wykluczane.

Konfederacja Pracy Młodych jest inicjatywą oddolną i będzie stanowiła formę wyciagnięcia ręki do wszystkich, niezależnie od formy zatrudnienia: studentów, praktykantów, stażystów, osób bezrobotnych, biernych zawodowo i każdego, kto chce angażować się w solidarnościową walkę o lepsze warunki pracy.

Efektem był raport „Młodzi na rynku pracy w czasach pandemii"

W którym m.in pokazywaliśmy, jak kryzys epidemiologiczny wpłynął na sytuację tzw. „unlucky entrants” – osób wchodzących na rynek pracy.

Pomoc migrantom i pracownikom platformowym

Jako KPM angażowaliśmy i dalej angażujemy się w pomoc grupom nieuprzywilejowanym.

Nasza ostatnia akcja informacyjna, dotycząca pracowników z Ukrainy i innych krajów wschodnich – migrantów, polegała na wyeksponowaniu za pomocą billboardów oraz reklam przystankowych Citylight krótkiego, pisanego cyrylicą tekstu tłumaczącego nowoprzyjezdnym ich podstawowe prawa, wartość stawki minimalnej godzinowe itd.

Akcję przeprowadziłyśmy we współpracy z UHR (Unions Help Refugees), pozwoliła nam ona dotrzeć do nieświadomych istnienia naszej organizacji związkowej grup narodowościowych, które na pewno mogłyby skorzystać z pomocy prawnej w kwestiach prawa pracy w kraju, który jest przecież dla nich jeszcze całkiem obcy.

Mówiąc o akcjach, które dzięki nam zaistniały, warto wspomnieć też o akcji demonstracyjnej na wydarzeniu pod patronatem ONZ, IGF (Internet Governance Forum) 2021 w Katowicach w grudniu tamtego roku. Przeprowadziliśmy ją wspólnie z szerokim zakresem różnych progresywnych ugrupowań działających na terenie RP. Podczas transmisji live na jednej z prelekcji, nasze osoby członkowskie wyszły z banerem “BAN SURVEILLANCE ADVERTISING” w celu zwrócenia uwagi na problemy pracowników platformowych, czyli platform cyfrowych takich jak np. Pyszne.pl oraz Uber.

Opisana problematyka jest wciąż aktywnie przez nas poruszana i możecie spodziewać się dalszego angażowania się przez nas w pomoc migrantom, pracownikom platformowym, ofiarom wojny oraz mniejszościom!

z2

Zarząd

Nadia Oleszczuk

Nadia Oleszczuk

Monika Rogala

Monika Rogala

Wiceprzewodnicząca

Michał Dziergas

Michał Dziergas

Wiceprzewodniczący

Krzysztof Maj

Krzysztof Maj

Wiceprzewodniczący

Dołączyłam do związku zawodowego i zachęcam inne młode osoby, ponieważ uważam, że aktywizacja młodych ludzi w związku zawodowym jest odejściem od postrzegania związków zawodowych jako „reliktu przeszłości”. Ponadto działając w  związku zawodowym możemy realnie  pomóc młodym ludziom wchodzących na rynek pracy.

Monika

Za dołączeniem do związku zawodowego przekonały mnie dwie rzeczy. Mój światopogląd oraz doświadczenie, które chociaż krótkie to pokazało mi ile rzeczy źle działa. Chce działać żeby nie tylko mi było lepiej w życiu, ale wszystkim pracownikom, bo tylko z szczęśliwymi i pełnymi życia ludźmi pracy możemy budować fundamenty społeczeństwa socjalnego, które dba o siebie nawzajem i priorytowo traktuje bezpieczeństwo i zaufanie.

Aleksander

 Wiem od podszewki, jak wygląda brak przestrzegania praw pracowniczych. Harowanie przez wiele godzin, łamanie wymagań zapisanych w umowie, nie wspominając o jej braku lub tzw. śmieciówkach, czy bardzo niskie stawki za przepracowane dni – to wszystko, przez co przechodzili moi rodzice na swoich ścieżkach zawodowych. Trudno bronić samodzielnie swoich praw, przeciwstawiając się nieludzkim pracodawcom bądź korporacjom. To w solidarności tkwi siła, dlatego szczególnie ważne jest tworzenie i przynależenie do związków zawodowych.

Wiktoria

Skip to content