Konferencja “Europa 2020 i Region Morza Bałtyckiego”

Szanowni Państwo,

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w dniach 4-5.04.2017 r. organizuje w swej siedzibie w Warszawie międzynarodową konferencję podsumowującą projekt “Europa 2020 i Region Morza Bałtyckiego” z udziałem partnerów związkowych z Litwy, Łotwy, Estonii, Wielkiej Brytanii i z Polski (w sumie ok. 50 osób).

logo konf Europ.

Zapraszam osoby zainteresowane tematyką:

– Wpływu partnerów społecznych na realizację założeń strategii Unii Europejskiej “Europa 2020”, której nadrzędnym celem jest wzrost gospodarczy inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu.

– Form partycypacji pracowniczej i włączenia pracowników w procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach charakterystycznych dla Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Wielkiej Brytanii.

– Roli związków zawodowych w odniesieniu do wdrażania prawa europejskiego w zakresie partycypacji pracowniczej.

– Współpracy związków zawodowych w regionie Morza Bałtyckiego.

Załączam wstępny program konferencji wraz z zaproszeniem zawierającym szczegóły. Proszę o zapoznanie się z warunkami w nim zawartymi. Zgłoszenia chęci udziału proszę wysyłać na adres: projekty@opzz.org.plw tytule wpisując “Europa 2020” do dnia 20.03.2017 r. (poniedziałek) włącznie.

W treści proszę o podanie:

– imienia i nazwiska,

– nazwy reprezentowanej organizacji i funkcji w niej pełnionej,

– numeru telefonu,

– adresu e-mail,

– zapotrzebowania na nocleg (zgodnie z warunkami przedstawionymi w zaproszeniu).

W przypadku pytań informacji udziela: Urszula Bukowska tel. 607-257-827.

Dokumenty do pobrania:

program konferencji Europa 2020_4-5.04.2017_zaproszenie

zaproszenie