Konferencja OPZZ

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji OPZZ pt. “Co dalej z prawem pracy”, organizowanej w dniu 19 lutego br. w siedzibie OPZZ w Warszawie przy ul. Kopernika 36/40, w godz. 10.00 – 15.00.

Podczas konferencji w 3 panelach tematycznych szczegółowo zostaną poruszone następujące zagadnienia:

I.             aktywne starzenie i podejście międzypokoleniowe: dyskusja będzie dotyczyła zasadności wprowadzenia dodatkowych przerw w pracy, dłuższych urlopów wypoczynkowych, zmian zasad pracy starszych pracowników w godzinach nadliczbowych i porze nocnej, stworzenia umowy mentorskiej oraz wskazania dobrych praktyk stosowanych w niektórych zakładach pracy,

II.            prawo związkowe: poruszone zostaną kwestie wejścia przedstawicieli związkowych na teren zakładu pracy i prowadzenia polityki informacyjnej, zmiany zasad prowadzenia sporu zbiorowego oraz wprowadzenia regulacji dotyczących łączenia się organizacji związkowych,

III.          przyszłość prawa pracy: omówione zostaną nowe formy pracy.

W poszczególnych panelach wystąpią przedstawiciele świata nauki, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, PIP, organizacji związkowych oraz organizacji pracodawców.

Udział w konferencji prosimy zgłaszać do dnia 3 lutego br. do Kol. Magdaleny Kossakowskiej – e-mail: kossakowska@opzz.org.pl, tel.: (022) 551-55-45.

Informujemy, iż OPZZ nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w konferencji. Po zakończeniu konferencji dla jej uczestników zapewniony jest posiłek.

ZAPRASZAMY