Konferencja w Warszawie

Koleżanki i Koledzy

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską  konferencję na temat „Nierówności i wykluczenie społeczne w epoce społeczeństwa postindustrialnego” (wstęp wolny), która odbędzie się już pojutrze, w piątek 31 marca br. w Warszawie w  Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW ul. Podchorążych 20 sala nr. 32.

wykluczenie

 Gdyby ktoś z Państwa zechciał wziąć udział w konferencji i potrzebuje pisma oddelegowującego prosimy o kontakt:

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

lub dobrowska@opzz.org.pl

 Program ogólnopolskiej konferencji naukowej „Nierówności i wykluczenie społeczne w epoce społeczeństwa postindustrialnego”

31 marca 2017 (wstęp wolny)

Od godziny 9.30 – rejestracja uczestników konferencji

Godzina 9.45  – rozpoczęcie konferencji – słowo wstępne organizatorów

 

Nowa gospodarka a nierówności społeczne – moderator dr Sebastian Michalik

10.00-10.15 – Prof. dr hab. Kazimierz Frieske, Akademia Pedagogiki Specjalnej

„Iluzje merytokracji”

10.15-10.30 – Prof. dr hab. Janusz  Hryniewicz, Uniwersytet Warszawski

„Nierówności dochodów na tle przemian postindustrialnych w państwach OECD i ich związek z rozwojem gospodarczym”

10.30-10.45 – Dr hab. Joanna Tyrowicz, Uniwersytet Warszawski, NBP, Mgr Magdalena Smyk, Uniwersytet Warszawski

„Spłaszczenie płac a zmiana strukturalna”

10.45 – 11.00 – Dr Mirosław Wawrzyński, Komitet Prognoz „Polska 2000+” przy prezydium PAN

„Gospodarka fuchy a polityka społeczna w XXI w.”

11.00 – 11.15 – dyskusja

Nowe klasy i rynek pracy w epoce kapitalizmu postindustrialnego – moderator dr Sebastian Michalik

11.15-11.30 – Mgr Alicja Palecka, Uniwersytet Jagielloński

„Ambiwalentna pozycja tzw. pracownic i pracowników kreatywnych”

11.30-11.45 – Mgr Michał Dobrołowicz, Uniwersytet Warszawski

„Pokolenie Y a zjawisko prekariatu. Czy polscy przedstawiciele generacji Y czują się prekariuszami”

11.45-12.00 – Mgr Aleksandra Drabina, Uniwersytet Wrocławski

„Kobiecość i męskość w biografiach młodych prekariuszy – zarys interpretacji”

12.00-12.15 – dyskusja

12.15 – 12.30 – przerwa na kawę

Technologie komunikacyjne a nierówności społeczne – moderatorka dr Monika Abucewicz

12.30-12.45 – Dr Aleksander Zbrzezny, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

„Globalne społeczeństwo postindustrialne? Nowe technologie i stare nierówności”

12.45-13.00 –  Dr Dominik Batorski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

„Wykluczenie cyfrowe i rola Internetu w pogłębianiu nierówności społecznych”

13.00-13.15 – Dr Marta Juza, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

„Nowe media, stare podziały. Korzystanie z Internetu a nierówności społeczne”

13.15-13.30 – dyskusja

13.30 – 14.15 – lunch

 

Płeć a nierówności społeczne – moderatorka dr Anna Olech

14.15-14.30 – Mgr Paweł Milka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

„Problem zróżnicowania płac ze względu na płeć – na przykładzie wybranych krajów UE”

14.30-14.45 – Mgr Dominika Orzelska, Uniwersytet Warszawski

„Firma kosmetyczna jako upłciowiona instytucja – wnioski ze studium przypadku przedsiębiorstwa opartego na modelu marketingu wielopoziomowego”

14.45-15.00 – Dr Magdalena Pokrzywa, Uniwersytet Rzeszowski

„Płeć i klasa – wieloaspektowe wykluczenie klientek pomocy społecznej w Polsce”

15.00-15.15 – dyskusja

Polityki publiczne a ryzyko wykluczenia społecznego – moderator dr hab. Tomasz Kaźmierczak

15.15-15.30 – Prof. dr hab. Wiesława Kozek, Uniwersytet Warszawski

„Bezwarunkowy dochód minimalny w świetle lokalnych reżimów państwa opiekuńczego”

15.30-15.45 – Dr Anna Kołomycew, Uniwersytet Rzeszowski

„Podmioty ekonomii społecznej jako instrumenty aktywnej polityki społecznej na poziomie lokalnym”

15.45-16.00 – Mgr Rafał Pląsek, Instytut Studiów Politycznych PAN

„Niespójności polskiego systemu pomocy społecznej w perspektywie przemian rynku pracy”

16.00-16.15 – dyskusja

 

16.15-16.30 – przerwa na kawę

 

Procesy marginalizacji a struktura społeczna – moderatorka dr Monika Abucewicz

16.30-16.45 – Dr Elżbieta Subocz, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

„Generacja NEET jako kategoria osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

16.45-17.00 – Dr Mariusz Baranowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Mitologia klasy średniej i jej kryzysu. O ograniczonej wyobraźni socjologicznej badaczy i badaczek struktury zróżnicowania społecznego”

17.00-17.15 – Mgr Iwona Przewoźnik, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

„Polaryzacja na współczesnym rynku pracy i w sektorze zatrudnienia w społeczeństwie postindustrialnym”

17.15-17.30 – dyskusja

Nowe formy marginalizacji i zróżnicowania społecznego – moderator dr Sebastian Michalik

17.30 –17.45 – Dr hab. Elżbieta Michałowska, Uniwersytet Łódzki

„Sponsoring – marginalizacja czy normalizacja ”

17.45-18.00 – Dr Krzysztof Stachura, Uniwersytet Gdański

„Zróżnicowania społeczne i praktyki re-edycji Ja”

18.00-18.15 – Dr Michał Zieliński, Uniwersytet Zielonogórski

„Śmieciowe czy nie? –  regulacja oskładkowania umów zlecenia we współczesnych państwach europejskich”

18.15-18.30 – dyskusja

18.30 – zakończenie konferencji

 

Zapraszamy.