Konferencja ZUS i CIOP w Warszawie

Szanowni Państwo,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji pn.
Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie – efektywne zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników, 
która odbędzie się 13 czerwca 2017 r. w Warszawie,  w sali konferencyjnej Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5
Celem konferencji będzie przedstawienie problemów występujących w środowisku pracy m.in. chorób przewlekłych, schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz zagrożeń psychospołecznych, takich jak stres i mobbing.
ZUS szkolenie

Eksperci omówią nie tylko ich wpływ na funkcjonowanie zarówno pracowników, jak i całej organizacji, ale także  środki profilaktyczne i ograniczające zagrożenia.
Zapraszamy:
• menedżerów i osoby kierujące pracownikami
• specjalistów i pracowników działów HR
• pracowników administracji publicznej i zawodów związanych z obsługą klienta
• pracodawców i ich organizacje
• specjalistów bhp
• osoby zajmujące się promocją zdrowia w miejscu pracy
• związki zawodowe
• przedstawicieli służby medycyny pracy i studentów kierunków związanych z psychologią, socjologią, zarządzaniem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, administracją państwową.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Prosimy o rejestrowanie udziału przez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia w załączeniu oraz dostępnego na stronie: http://bezpieczni.ciop.pl
W załączeniu przesyłamy program konferencji wraz z zaproszeniem licząc na Państwa zainteresowanie.