Kongres Młodych OPZZ

Szanowni Państwo

w załączeniu przekazujemy zaproszenie na Kongres Młodych OPZZ planowany na 9-10 grudnia br. wraz z programem i ankietą szkoleniową.

Zachęcamy do licznych zgłoszeń i uczestnictwa – po pierwsze dlatego, że z pewnością jesteśmy na tle innych organizacji działających w OPZZ związkiem zrzeszającym osoby młode, z młodych sektorów gospodarki. Dlatego warto potwierdzić to ilością zgłoszeń. Po drugie – z pewnością będzie to też okazja do spotkania i omówienia naszych bieżących spraw związkowych z jakimi borykamy się na co dzień. W panelach dyskusyjnych zaplanowany jest udział m.in. Przewodniczącego OPZZ Konfederacja Pracy oraz innych członków naszej organizacji.

Uczestnicy będą mieli zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie. Po stronie organizacji zakładowych / międzyzakładowych zostaje sfinansowanie kosztu dojazdu uczestników.

Maksymalny wiek uczestników to wiek, jaki umożliwia funkcjonowanie w Komisji Młodych OPZZ, tj. maksymalnie 40 lat.

Ankietę proszę kierować do biura Zarządu Krajowego Związku na adresy mailowe: