Koniec rozmów w Provident – brak ustaleń w zakresie zwolnień grupowych pomiędzy spółką, a OPZZ Konfederacja Pracy

www.pixabay.com

“(…) zakończyły się rozmowy z pracodawcą dotyczące możliwości zawarcia porozumienia w sprawie zwolnień grupowych w Provident Polska. Do zawarcia porozumienia z pracodawcą nie doszło.

Przez pracodawcę nie zostały uwzględnione nasze postulaty ani w zakresie zasad i kryteriów doboru osób do zwolnienia, ani w zakresie zmniejszenia skali zwolnień, ani też okresowego zmniejszenie wynagrodzeń członków zarządu i dyrektorów w pierwszej linii raportowania w celu zachowania miejsc pracy.

Pracodawca zaproponował warunki odpraw dla pracowników nie tylko niższe niż kiedykolwiek wcześniej, ale wręcz tak niskie, jak tylko prawo na to pozwala. Co więcej, nasze propozycje dotyczące czasowego ograniczenia najwyższych wynagrodzeń w spółce, które otrzymuje zarząd i osoby w pierwszej linii raportowania, zostały odrzucone przez pracodawcę. Byliśmy zdumieni informacjami pracodawcy, że osobom tym nie należy czasowo ograniczać wynagrodzenia o 10-15 proc., bo wpłynie to negatywnie na ich motywację do pracy. Wydaje się, że jest to całkowite niezrozumienie nastrojów, które panują w spółce. O motywację pracowników od dawna bowiem niespecjalnie dba się poprzez klimat ciągłych zwolnień.”

Całość w linku na stronie Organizacji Zakładowej
http://opzzprovident.pl/172/komunikat-dotyczacy-zakonczenia-rozmow-z-pracodawca-na-temat-zwolnien-grupowych