Konsultacja projektu ustawy

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przesyłamy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag do dnia 28 listopada br. na adresy mailowe:

smigielski@opzz.org.pl

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

Poniżej dokumenty związane z projektem:

osr-do-rds-1773-11-16

projekt-ustawy-rds-1773-11-16

uzasadnienie-do-rds-1773-11-16