Konsultacje dotyczące praw społecznych

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie i konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących Europejskiego Filaru Praw Społecznych. Czy nasze prawa socjalne odpowiadają potrzebom i realiom XXI wieku? Konsultacje trwają do 31 grudnia 2016 r.

Ankieta z pytaniami w języku polskim (ustawiamy w prawym górnym rogu): https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/070bd453-9b33-4be0-9fc9-67da1771a25d?draftid=e1dc0192-9722-41e0-9d87-642368198008&surveylanguage=PL

Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie rozpoczęcia konsultacji:https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-127-PL-F1-1.PDF