Konsultacje projektów ustaw

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, z prośbą o uwagi.

Projekt ustawy UD99 z uzasadnieniem i OSR

Związki zawodowe

Uwagi prosimy przesyłać na adresy:

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

oraz

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl