Konsultacje projektów ustaw

Informujemy o projektach dwóch ustaw, które Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało do konsultacji społecznych :

Szanowni Państwo,

Z upoważnienia wiceprzewodniczącej OPZZ, Wiesławy Taranowskiej, informuję, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało do konsultacji społecznych dwa projekty ustaw:

1.      Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych;

2.      Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Wymienione projekty dostępne są pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/polityka-rodzinna/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-swiadczeniach-rodzinnych-/

oraz

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/polityka-rodzinna/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-swiadczeniach-rodzinnych-oraz-niektorych-innych-ustaw1/

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie ewentualnych uwag do ww. projektów mailem na adres taranowska@opzz.org.pl oraz tuszynska@opzz.org.pl lub faxem pod numer:(22) 551 55 27 do dnia 6 lutego 2015 r.

Z wyrazami szacunku

dr Katarzyna Anna Tuszyńska

Radca ds. Ubezpieczeń, Polityki Rodzinnej i Pomocy Społecznej

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych