Konsultacje projektu “strategii Morawieckiego”

Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informujemy, że trwają konsultacje projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju w ramach wdrażania Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju

(tzw. Programu Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i ministra rozwoju), pierwszą wiadomość w tej sprawie przekazaliśmy 18 sierpnia br. Strategia ma być najważniejszym dokumentem wskazującym kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Mając powyższe na uwadze, przekazuję w załączeniu ponownie przedmiotowy projekt.

Ewentualne uwagi do projektu Strategii proszę przesyłać na adres: kp-info@konfederacjapracy.org.pl  lub bezpośrednio do OPZZ bobrowski@opzz.org.pl w terminie do 16 września br.

projektsor_2016_d-strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju-program-morawieckiego