Konsultacje projektu ustawy Prawo zamówień publicznych

Koleżanki i Koledzy,

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych z prośbą o ewentualne uwagi/stanowiska do projektu.

Uwagi prosimy wysyłać na adres:

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

Posłużą one OPZZ do pracy na dalszym etapie legislacyjnym tego projektu ustawy. Ustawa, która implementuje Dyrektywę unijną powinna wejść w życie do 18 kwietnia 2016 r.

Projekt ustawy jest drugą wersją tej regulacji przygotowaną przez Ministerstwo Rozwoju po konsultacjach międzyresortowych i społecznych oraz konferencji w sprawie tego projektu, która miała miejsce w dniach 11-12 marca br.

Prawo zamówień publicznych-osr

Prawo zamówień publicznych-projekt tresc

Prawo zamówień publicznych-uzasadnienie tresc