Konsultacje publiczne projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Koleżanki i Koledzy,

w ramach procedury konsultacji publicznych dokumentów rządowych w załączeniu przesyłamy projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw 

(nr w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów UD98) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, oraz pismo przekazujące projekt do konsultacji. Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do 25 września br. na adres kp-info@konfederacjapracy.org.pl

 

konsultacje-spoleczne-nowelizacja-nfpbm-zwiazki-zawodowe

projekt-nowelizacji-ustawy-o-niektorych-formach-popierania-budownictwa-mieszkaniowego-wraz-z-uzasadnieniem-i-osr