Konsultacje społeczne

Koleżanki i Koledzy

Przedstawiamy projekty rozporządzeń ministerialnych z prośbą o przedstawienie opinii.

ustawa do konsultacji - logo

W załączeniu przekazujemy projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

dokument281780

dokument281781

dokument281782

dokument281784

……………………………………………………………………………..

W załączeniu przekazujemy Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Projekt jest dostępny pod poniższym linkiem:

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie opinii na adresy: