Konsultacje społeczne projektów

Koleżanki i Koledzy

W załączeniu przekazujemy projekty rozporządzenia oraz ustawy z zakresu służby zdrowia.

  1. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.  

projekt rozporządzenia ws lecz. uzdr.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag  do 22 lutego br.

 

2. Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów:

Projekt założeń do projektu ustawy o jakości…

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag do 16 lutego br.

 

Opinie prosimy przesyłać na adresy:

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

oraz

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl