Konsultacje ws. rządowej propozycji minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej

Szanowni Państwo

Stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, minister rodziny, pracy i polityki społecznej przekazała Radzie Dialogu Społecznego przyjętą przez Radę Ministrów propozycje, które miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2018 r. :

  • propozycja minimalnego wynagrodzenia za pracę  w wysokości 2.080 zł 
  • propozycja minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13,50 zł.

ustawa do konsultacji - logo

Przekazując w załączeniu otrzymane dokumenty, zwracamy się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie rządowej propozycji do dnia 25 czerwca 2017 roku na adres e-mail:

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

lub

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

Dokumenty do pobrania:

01 – propozycja minimalnego na 2018

02 – Przecietne miesięczne wynagrodzenia w gospodarce narodowej

03 – Wydatki gospodarstw domowych

04 – Liczba osób z MW wg sekcji PKD

05 – Liczba osób z MW wg województw

06 – sytuacja_gospodarstw_domowych_w_2016_r._w_swietle_wynikow_badania__budzet…

07 – sytuacja_gospodarstw_domowych_w_2016_r._w_swietle_wynikow_badania__budzet…

08 – informacja_o_sytuacji_spoleczno_gospodarczej_kraju_w_2016