Władze

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy”

 

Michał Lewandowski – Przewodniczący Związku
00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40, lok. 202, 203
tel/fax: (22) 55-15-666, kom. 791-505-666
e-mail: m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

 

Piotr Ostrowski – Sekretarz ZK
(Warszawa) kom. 515-062-351

e-mail: p_ostrowski@konfederacjapracy.org.pl

Michał Deptuła – Skarbnik ZK
(Warszawa) kom. 602-444-038

e-mail: m_deptula@konfederacjapracy.org.pl

Izabella Bilińska – Trzopek – Wiceprzewodnicząca ZK
(Kraków) kom. 603-135-580

e-mail: i_bilinska-trzopek@konfederacjapracy.org.pl

strona internetowa Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Bankowości i Usług nr 06-005: www.konfederaci.org.pl

 

Rafał Styczeń – Wiceprzewodniczący ZK
(Katowice) kom. 728-485-893

e-mail: r_styczen@konfederacjapracy.org.pl

Jerzy Kwiecień – Członek ZK
(Kraków) kom. 601-922-440

e-mail: j_kwiecien@konfederacjapracy.org.pl

Marcin Wiśniewski – Członek ZK
(Warszawa) kom. 601-239-128

e-mail: wisniewski@opzz.org.pl

Krystian Wieszczeciński – Członek ZK

Lubomir Kusz –  Członek ZK

Marzanna Szóstak – Członek ZK

Krajowa Komisja Rewizyjna

Piotr Czajkowski – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej,
(Skarżysko-Kamienna) kom. 795-805-665 lub 609-464-356

e-mail: p_czajkowski@konfederacjapracy.org.pl

Przemysław Kuśmierski – Wiceprzewodniczący KKR
(Zabrze) kom. 601-462-611

e-mail: p_kusmierski@konfederacjapracy.org.pl

Cezary Błaszczyk
(Warszawa) kom. 664-038-250

e-mail: c_blaszczyk@konfederacjapracy.org.pl

Tomasz Cybulski
(Będzin) kom. 728-485-890

e-mail: t.cybulski@konfederacjapracy.slask.pl